ПОЧЕТОК
       ЗА AМСМ        МАПА НА САЈТОТ        КОНТАКТ


WWW.AMSMSTP.MK

EMAIL:
CONTACT@AMSMSTP.MK
светлосни и светлосно-сигнални уреди оски, тркала и пневматици оски, тркала и пневматици контролни и сигнални уреди мотор и погонски уреди уреди што овозможуваат нормална видливост уреди што овозможуваат нормална видливост возна постројка и каросеријата возна постројка и каросеријата уред за испуштање на согорени гасови влечен уред за спојување на влечно и приклучно возилоЗелениот картон се издава врз основа на издадена полиса за осигурување од автомобилска одговорност од соодветната компанија и е замена за полисата за осигурување од автомобилска одговорност издадена за матичната земја со важност за сите земји-членки наведени во полисата.  

ПРЕМИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЗЕЛЕН КАРТОН

Возило Цена
Патнички возила до 66 KW - годишен 3.690 ден.
Патнички возила над 66 KW - годишен 5.536 ден.
Патнички возила до 66 KW - месечен 1.850 ден.
Патнички возила над 66 KW - месечен 3.075 ден.
Влечни возила, специјални возила, моторцикли, приклучни возила и работни возила 5.536 ден.
Товарни возила и автобуси 17.222 ден.

Зелениот картон може да се набави во сите подружнници на Мобилити брокер ( mobilitybroker.com.mk ) кои работат во рамките на Станиците за Технички преглед на АМСМ низ Македонија.

Важност на зелената карта е 12 месеци или во рамки на времетраењето на полисата за автомобилска одговорност.